hustak

1990-talet

I början av 1990-talet var fastighetskrisen som djupast i både Sverige och omvärlden. Nyproduktion av fastigheter var i det närmaste obefintlig. Mitt i denna kris beslutade ett av oss delägt bolag att inleda ett byggprojekt i Vasastan, Göteborg – ett 11 våningars punkthus. Bolaget som nyligen hade bildats hade ett blygsamt startkapital.

1994 kunde göteborgarna beskåda ett sedan länge ovanligt inslag i gatubilden, en jättelik gulaktig byggkran kunde urskiljas i Göteborg. Byggnation motsvarade vid tidpunkten en procent av Sveriges totala byggnation av bostäder.

1995 stod fastigheten, elva våningar hög, färdig för inflyttning och intresset var genast stort för denna högkvalitativa hyresfastighet.Utifrån den lyckade utgången av denna satsning växte sedan intresset för att utveckla ett större fastighetsbestånd.

1997 bildades Westic Fastigheter AB och bolaget hade då sitt säte i Lilla Edets kommun. När styrelsen så fattat beslut om att förvärva fler fastigheter föll det sig därför naturligt att rikta intresset för expansionen till närområdet av Lilla Edet. Blickarna föll på Trollhättans kommun med sin starka industriella bas och draglok för hela Trestadsområdet.

1998 förvärvades två fastigheter i Trollhättans kommun. En av fastigheterna förvärvades av Föreningsbanken som i sin tur hade tvångsinlöst den. Fastigheten var vid övertagandet i mycket dåligt skick och ett omfattande ombyggnads- och renoveringsprogram påbörjades genast .

2000-talet

Under 2000-talet har bolaget fortsatt med sin expansion av fastigheter runt om i Västsverige.

2001 förvärvades en fastighet i Majorna i Göteborg.

2003 förvärvades en fastighet på Stenungsunds Torg.

2005 förvärvades två fastigheter i centrala Lysekil.

2006 butikanpassades delar av de kommersiella lokalerna i fastigheten i Stenungsund.

2007 färdigställdes det omfattande arbetet med innergårdstaket på Lysekilsfastigheterna samt delar av de kommersiella lokalerna butiksanpassades.

Detta år påbörjades även en modernisering av lägenheterna i fastigheten i Majorna som byggdes på 1930-talet.

I Stenungsundfastigheten nyproducerades fyra stycken lägenheter inom befintlig byggkropp vilka blev klara för inflyttning i november.

Under 2008 byggde hela Stenungsundsfastighetens affärscentrum om så att vissa lokalhyresgäster fick större butiksytor samt att nya butiker tillkom.

2012 avyttrade Westic Fastigheter sitt fastighetsbestånd i Lysekil. Efter försäljningen har Westic Fastigheter inget bestånd kvar på orten.

2013 Westic Fastigheter flyttar sitt huvudkontor till Åvägen 17C i Göteborg.

2016 förvärvades två fastigheter i central Trollhättan

© 2016 Westic fastigheter AB
Producerad av: Bozzanova AB
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att förbättra ditt besök.