Kronogården

Kronogården är ett trivsam och barnvänlig område, beläget strax utanför Trollhättans centrum. Omgivande bebyggelse utgörs av bostadshus med stora grönytor . Inom gångavstånd finns såväl butiker, skolor, bibliotek, fritidsgård som kommersiell och offentlig service. Vidare finns hållplatser för kollektivtrafik, stadsbussar, i nära anslutning till fastigheten. Fastigheten är belägen direkt öster om E 45:an i utkanten av stadsdelen c:a två km från Trollhättans centrum i en trivsam och barnvänlig utemiljö. Omgivande bebyggelse utgörs av bostadshus med stora grönytor. Inom gångavstånd finns såväl butiker, skolor, daghem, bibliotek, fritidsgård som kommersiell och offentlig service. Vidare finns hållplatser för kollektivtrafik, stadsbussar, i direkt anslutning till fastigheten.

Publicerad: